کوله پشتیrss

کوله پشتی آسپری استراتوس 50
توضیحاتstratos 50
10,000,000 تومان
کوله پشتی کله گاوی آریس 45 +5
توضیحاتpekynew Aries 45L
2,700,000 تومان
کوله پشتی کله گاوی  اورست
توضیحات45 pekyne- Everest
3,350,000 تومان
کوله پشتی گایا 10 + 50
توضیحاتگایا 50
3,100,000 تومان
کوله پشتی گایا 30 لیتری گایا مدل آلپ
توضیحاتاین محصول به واسطه پشتی فوق العاده راحت و منعطف،محفظه حمل کرامپون و سایر ابزارآلات با پارچه فوق العاده مقاوم
1،900،000 تومان